Fitoplankton adalah berukuran kecil yang bermutasi dan hidup di tawar dan laut. Mereka memainkan peranan yang penting dalam , membentuk inti dari rantai dan menyediakan sumber penting bagi ikan dan lain.

Fitoplankton mengambil nutrien dari dan mengubahnya menjadi yang mudah dicerna oleh lain. Mereka juga menyebarkan oksigen di dalam melalui fotosintesis. Oleh karena fitoplankton berada di inti rantai , kepelbagaian fitoplankton yang tinggi memberi kesan positif kepada .

Ikan dan lain memerlukan sumber yang melimpah dan keragaman fitoplankton yang tinggi memastikan bahawa mereka mendapatkan nutrien mereka. Tanpa fitoplankton, akan mengalami kekurangan nutrien, yang akan menyebabkan kehilangan spesies, mengurangkan biodiversiti dan mengurangkan kesihatan .

Selain itu, fitoplankton juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan oksigen di dalam . Proses fotosintesis yang dijalankan oleh fitoplankton menyebabkan oksigen dilepaskan dalam , yang kemudiannya digunakan oleh lain untuk bernafas. Tanpa fitoplankton, banyak hidup di tawar dan laut tidak akan dapat bernafas.

Kesimpulannya, fitoplankton memegang peranan penting dalam . Keragaman fitoplankton yang tinggi memastikan bahawa lain mendapatkan nutrien mereka, dan mereka juga menjalankan fotosintesis untuk menyebarkan oksigen dalam . Oleh itu, perlindungan fitoplankton adalah penting untuk memastikan kesihatan yang berkualiti tinggi.